HEM     

      VAD GÖR EN SÄKERHETSKONSULT?     

      OM SÄKO.SE     

      KONTAKT     


Vad gör en Säkerhetskonsult?

Idag är det viktigare än någonsin att företag, bostäder och institutioner har ett väl fungerande säkerhetstänkande, t.ex.:
   • Att på ett smidigt och effektivt sätt kunna skilja ut behöriga från obehöriga
   • Att minimera risken för intrång och våld
   • Att förebygga och tänka igenom helheten från början

säko.se arbetar med säkerhetstänkande och system i fastigheten, t.ex.:
   • Skalskydd i väggar, tak och glaspartier.
   • Rätt in – Lätt ut
      anpassning av in- och utpassagevägar i fastigheten.
   • Dörrmiljöer: Lås & beslag, dörrstängare, inbrottslarm, passersystem i
      kombination med krav på brand och utrymning, men även val av
      säkerhetsnivåer och produkter som skall fungera tillsammans.
   • Låssystem: Skapa låsschema, revidera låsschema.

Vi samarbetar med övriga aktörer i byggprocessen: arkitekter, elkonsulter och brandkonsulter.

För en mer utförlig beskrivning, Skalskydd & Dörrmiljöer, läs härsäko.se | Tel 08 – 449 01 18 | Mob 073 – 8181 240 | ove@sylwander.nu