HEM     

      VAD GÖR EN SÄKERHETSKONSULT?     

      OM SÄKO.SE     

      KONTAKT     


Om säko.se

I säko.se finns 25 års erfarenheter från låsbranschen och 10 år från konsultbranschen.

Här presenteras ett antal projekt som vi medverkat och medverkar i. Arbetsområden som presenteras under projektrubrikerna kan användas även i andra projekt.

Hör gärna av dig och presentera ditt projekt!

Äldreboenden


Skolor


Centrumanläggningar

Förstudie
Systemhandling
Beslagsprojektering
Låsschema
Kontrollantuppdrag.


Rätt in – Lätt ut:
Beskrivning av in- och utpassage
Uppdatering av låssystem och låsning
Säkerhetsrevisioner
Skolors och kommuners lokaluthyrningsverksamhet.


Projektering av:
Skalskydd
Låssystem
Utvärdering av anbud
Kontrollantuppdrag


Kontorshus


Hotell


Typdörr

Förstudie
Systemhandling för säkerhet och skalskydd
Medverkan i projektgrupp, projektering av dörrmiljöer
Låsschema


Lösning av beslagsfrågor.
Granskning av arkitektens dörruppställningar.
Låsschema.


Se exempel på en typdörr, härBygg- & Förvaltningsprocessens faser:

Förstudie


Systemhandling


Projektering


Byggskede


Förvaltning


Revision
säko.se | Tel 08 – 449 01 18 | Mob 073 – 8181 240 | ove@sylwander.nu